onsdag den 15. december 2010

Chile v/Cecilie og Alexandra

Rejsen til Chile

Hvis man tager beslutningen om, at tage til Chile, er det en god idé at sætte sig lidt ind i landets historie, symboler og værdier.  Vi har valgt at starte med at lave en løg models analyse, bagefter vil vi fortælle om Chiles historie, bagefter geografi og økonomi.  Til sidst vil vi komme ind på forskellige dimensioner for Chile, herunder magtdistancer og struktur niveau.

Løg model analyse

Løg modellen indeholder symboler, helte, ritualer og værdier.

Symboler: Chiles flag, Vin, mad, den chilenske nationalitet betragtes som stolthed og en besiddelse af borgerne, nationale symboler for Chile. 

Værdier: Familien, fællesskabet.

Helte: Pinochet, Pedro de Valdivia, Minearbejderne. 

Ritualer: Når man siger hej, giver man kysser på begge kinder, man er meget åbne, venlige og kærlige.


Historien bag Chile

Chile blev først befolket af jægere og fiskere for ca. 12.000 år siden. De blev efterfulgt af indianere med en høj udviklet kultur med viden om fremstilling af tekstiler og bygninger.

 I 1536 opdagede Diego de Almagro Chile og allerede 1541 havde Pedro de Valdivia erobret landet til fordel for Spanien. Han grundlagde bl.a. Santiago, Concepción, La Serena og Villarrica. I nord levede på dette tidspunkt Inca indianerne og længere mod syd Mapuche indianerne. Endnu længere mod syd levede andre folkeslag.

Chiles historie fra europæernes ankomst til i dag indeholder spændende fortællinger om indianerkrige, pirater, jordskælv og borgerkrige men også om blomstrende landbrug, minedrift, handel og kultur.

I perioden fra frigørelsen fra Spanien 1818 til 1973 var udviklingen i Chile stort set uden borgerkrig og militærdiktatur. Chile fik en velfungerende grundlov allerede 1833, seksten år før Danmark. Det socialistiske eksperiment under Salvador Allende (1970 -73) førte til et statskup 1973 på grund af den meget alvorlige økonomiske situation og den politiske konfrontation som opstod i landet. Arbejdsløsheden og fattigdommen var stor. Hærchefen general Agusto Pinochet holdt derefter Chile i et jerngreb i 17 år indtil 1990. Han indførte en meget liberal markedsøkonomi efter den amerikanske nationaløkonom Milton Friedmans ideer.

Fra og med midten af 1980:erne sker der en indenrigspolitisk liberalisering der følges af demokratiske valg til kongressen og til præsidentposten i 1989. Efter et nyt præsidentvalg i 1993 vandt den kristeligt - demokratiske Eduardo Frei og han videreførte den økonomiske fremgang samtidig med at forholdene for den fattigste tredjedel af befolkningen blev forbedret.

 I det seneste valg i december 2001 stod UDI (Den demokratiske uafhængige union) der historisk står eksdiktatoren Augusto Pinochet nær, som den store vinder med 26 % af stemmerne. Den socialistiske præsident Ricardo Lagos regeringskoalition fik 48 % mod højrekoalitionens 44 % af stemmerne.
For udenforstående kan det manglende retsopgør med diktaturets mænd virke uforståeligt. Der er to faktorer der spiller ind. For det første kom der en amnestilov fra 1988. For det andet handler det om chilenernes had - kærlighedsforhold til Agusto Pinochet. Mange ønsker en fortsættelse af den økonomiske udvikling, som har ændret antallet af indbyggere der lever under fattigdomsgrænsen. Fra at have omfattet en tredjedel af befolkningen var det fem år efter at Pinochet overdrog magten til et civilt styre nede på en fjerdedel. Denne positive udvikling er ingen interesseret i at ændre.
Chile er i dag præget af indenrigspolitisk stabilitet og et af de bedste lande at bo eller rejse i, på det sydamerikanske kontinent.

Geografi
Hovedstad Santiago

Areal 756.626 km2

Indbyggertal 16,3 mio. (2005)

Befolkning 4,6% oprindelige folk

Sprog Spansk

Religion Romersk-katolsk

Økonomi
Chiles økonomi er den mest stabile i Sydamerika.

BNI pr. capita USD 7.090 (2005)

Vækst i BNP pr. capita 4,2% (2006), 5-6%(skøn 2007)

Valuta CLP


Dimensioner for Chile

Ingen kommentarer:

Send en kommentar