onsdag den 15. december 2010

Mexico v/Jacob, Torfin og Samir

Mexico analyse

Generelle facts:

Mexico ligger i Mellemamerika, og hovedstaden er Mexico City. Mexico var under spansk styre indtil det tidlige 19. århundrede. Derfor er det en selvfølge at sproget er blevet dannet ud fra spansk. Mexicansk er et sprog, men faktisk mere en dialekt af spansk. Mexico har derfor også mange af de samme traditioner og festligheder som Spanien har, og det har stor betydning for forståelsen af Mexico. Samtidig er landet også meget kendt for sin turistby/festby Cancún. Dér tager mange amerikanske unge ned for at komme væk fra loven om at drikke før man er 21. 
Historie
Gennem Mexicos historie, har der været mange forskellige civilisationer boende i landet. Der har været gamle indianerstammer som inkaerne og mayaerne. Så har der været de spanske søtropper som invaderede Mexico og influerede det daværende liv i landet, med spanske normer og etikker. De nuværende beboere bliver bare kaldt mexicanere og er det også, der er alligevel så mange ting der adskiller Mexico fra Spanien at man kan sige de er et folk for sig selv.
Politisk system
Mexico er en føderal republik, som har 3 uafhængige områder ligesom i Danmark: Den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Man kunne sagtens opfatte det som et godt system med det samme. Men dog når man kigger på Mexico, kan man ikke undgå at se den korruption der foregår overalt i landet. Politikere, politiet, offentlige ansatte, alle sammen nogen man kan bestikke. Hvis man har nok penge, kan man undgå at blive taget med på stationen med det samme og bare gå videre, selvom man har begået en forbrydelse. Dette skyldes at den mexicanske mafia har rigtig meget magt og indflydelse på næsten alt hvad der foregår i landet: ex import og eksport.
Religion
90 % af nutidens befolkning er katolikker. Samtidig har underreligionen Pinsebevægelsen vundet mange tilhængere i nyere tid. Udover det så er der faktisk mange mexicanere der blander katolicismen med den oprindelig oldgamle maya-indspireret ånde- og dyretro. Troen på at man har en skytshelgen, går også igen i mange mexicanske hjem, og det stammer oprindeligt fra Latinamerika. Løgdiagram

Symboler:
Det mexicanske flag med ørnen og slangen
Narkokonflikt
Tequila
overskæg,
korruption
Natur
Helte:
Hugo Sanches
Felipe Calderón
Sæbeopera stjerner
Plutarco Elias Calles                                                                   
Ximena Navarette
Gael Garcia Bernal
“El jefe de los jefes”
Carlos Slim
Ritualer:
Et kindkys på højre kind når mand og kvinde hilser
Tag ikke skoene af indenfor
Dia de los muertos
Piñata
Altid sig señor, Doctor, Maestra osv. udvis respekt overfor overordnede
Skoleuniform
Hylde flaget og landet i form af nationalsang.  
Middag og samlingspunkt for familie/venner om eftermiddagen klokken 15.
Lav korsets tegn hver gang man paserer en kirke eller snakker om gud.
Værdier:
Familie
Venskab
Diskussioner
Penge
Den sociale arv
Mad
Manchauvinisme

Richard Lewis

Sprog forskeren Richard Lewis, har fundet ud af hvordan mennesker planlægger deres liv i forhold til tid. Dette indeholder 3 kategorier:

  1. linær-aktive kultur
  2. reaktive kulture
  3. multiaktiv kultur

Mexico er en multiaktiv kultur hvilket vil sige:

·         gør mange ting på én gang:
·         holder sig ikke til tidsplaner og skemaer
·         privatliv og arbejdsliv kan godt blandes
·         voldsomt kropssprog – afbryder gerne
·         er tit udadvendteGeert Hofstede’s dimensioner

Når man kigger på Hofstedes hjemmesiden, ligner Mexico meget andre latin amerikanske lande.
      De 4 faktorer Hofstede arbejder med. Magtdistance, usikkerhed/struktureringsbehov, feminisme/maskulinitet, individualisme/kollektivisme

Magtdistance er hvordan man i de forskellige lande håndterer det, at ikke alle er lige. Magtdistance kan derfor defineres som ”den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i et land forventer og accepterer, at magten er ulige fordelt”.
(inspiration fra http://www.lindberg-international.com/da/inspiration/julekalender-2010/213-11-december)

Ifølge Hofstede befinder Danmark sig nr. 72 ud af 74, i en oversigt over hvilke lande der har størst magtdistance, hvilket betyder at Danmark har en lille magtdistance.  I Danmark er man altså ikke god til at tackle stor ulighed mellem ansatte. Mexico ligger som nr. 10, hvilket betyder at mexicanerne har en stor magtdistance. Eksempler: Respekt for ældre.

Individualisme/kollektivisme.
”Individualisme vedrører samfund, hvor båndene mellem individerne er løse: Det
forventes, at enhver sørger for sig selv og den nærmeste familie”. Modpolen hertil er
kollektivismen som defineres som ”samfund, hvor mennesker fra fødslen af integreres i stærke,
sammenhængende egengrupper, der livet igennem fortsat beskytter dem mod til gengæld at have
deres ubestridte loyalitet” (inspiration: http://www.lindberg-international.com/da/inspiration/julekalender-2010/213-11-december)

På hans index ligger DK på en 10. plads ud af 74 lande, og Mexico ligger på 47. pladsen. Dette betyder, at Danmark er meget individualistisk i modsætning til Mexico, der er kollektivistisk.

Maskulinitet/Feminitet:
Maskulinitet: ”de sociale kønsroller adskiller sig tydeligt:
Mænd forventes at være selvsikre, hårde, koncentrerede om at opnå materiel succes, mens kvinder
forventes at være mere beskedne, bløde og optaget af livskvalitet”.

Feminitet :”de sociale kønsroller overlapper hinanden: Både mænd og
kvinder forventes at være beskedne, bløde og optaget af livskvalitet”(www.lindberg-international.com)

Danmark ligger nr. 71 ud af 74 lande i Hofstedes undersøgelser, hvilket betyder at Danmark
er meget feminint. Ligesom i de to andre faktorer er det ligeledes meget anderledes for Mexico, som ligger på en 8. plads, hvilke altså gør landet maskulint

Usikkerhedsundvigelse/struktureringsbehovet er ifølge Hofstede snarere en indskrænkelse af tvetydighed end en nedsættelse af risiko, og kan defineres som ”den udstrækning, hvori medlemmerne af en kultur føler sig truet i usikre og ukendte situationer. (www.lindbergh-international.com)
Danmark er placeret som nr. 72 ud af 74 lande, hvilket betyder, at man i Danmark har en svag usikkerhedsundvigelse. Mexico er placeret som nr. 26, hvilket betyder, at mexicanerne har en stærkere sikkerhedsundvigelse, og de har et større struktureringsbehov.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar