torsdag den 16. december 2010

Indien v/Seyman, Raman

Facts.

Indien er beliggende i det sydlige del af Asien.
Nabolandende er: Pakistan, Kina, Nepal, Bhutan, Bangladesh og Myanmar.
Landet har det 2. største antal af indbygger i verden (1.189.745.000).*
Pga. at Indien ligger så tæt på ekvator, har landet en meget tropisk klima.
             

Officielt navn: Bharat
Administrativ inddeling: 25 delstater og 7 territoriale områder
Hovedstad: New Delhi, 14.146.000 indb. (2009)
Andre vigtige byer: Bombay 18.100.000 indb.; Kolkatta (Calcutta) 12.900.000 indb.; Chennai (tidligere Madras) 7.600.000 indb.; Hyderabad, 6.300.000 indb.; Bangalore, 6.200.000 indb. (2000)
Regering: Prathiba Patil, præsident siden juli 2007. Manmohan Singh, premierminister siden maj 2004, genvalgt i 2009. Parlamentet har to kamre: Overhuset med 245 pladser og Underhuset med 545.
Nationaldag: 15. august (Uafhængighedsdagen, 1947). 26. januar (Republikkens dag, 1950)

Poltik

I indien blev den første kvindelig president valgt den. 25. Juli 2007. Det var den kvindelige advokat Pratiba Patil som kommer fra det indiske kongresparti.


Kultur

Når vi kigger på selve landets vidunder, er det første vi får øje på er denmeget kendte bygning, Taj Mahal.
Når vi snakker om kendte stjerner, action, kærligheds- og årligt produceret film har Indien den største filmindustri i verden. Udenfra Indien bliver deres film også kaldt for ”Bollywood -film”.
Ordet Bollywood blev oprindet ved at man sagde et det nye Hollywood er i Bombay. Det blev så ændret således at man tog det første de første bogstaver fra Bombay og placeret dem i stedet for de to første bogstaver i Hollywood. Der store stjerner i den indiske filmbranche som f.eks.: sharukh khan the pink panter).

Religion

Når vi kigger på statistikkerne angående, hvilke religioner der er i Indien og hvor udbredte de er, ser det således ud:Løg diagrammet

Symbol (religiøst)

Hinduismen er en fællesbetegnelse for mange forskellige religiøse traditioner i Indien. Der er derfor mange forskellige symboler knyttet til denne religion, som fx koen, der er et symbol på det hellige og på de regler, som mennesket skal overholde.

Hinduismens vigtigste symbol er dog den hellige stavelse "Om", der også skrives ”Aum” og kaldes pranava. ”Aum repræsenterer Gud og er en hellig lyd, der er indbegrebet af kosmos og det guddommelige, idet tegnets lange intonation er associeret med den urtidslyd, som universet blev skabt med. Den er ophav til alle andre lyde, og de tre vokaler a-u-m er knyttet til Brahma, Vishnu og Shiva: fødsel, liv og død.

Den hellige stavelse indleder og afslutter enhver bøn, hymne og mantra, og Manduka-upanishaden indledes med ordene: ”Alt er Om. Fortiden, nutiden og fremtiden og det, som ligger uden for tiden. Alting er Om.”

Gandhi (helte)

Mohandas Karamchand Gandhi er et navn, som næsten alle kender fra Indiens kamp for selvstændighed under det britiske kolonistyre (1869-1948). De fleste kender ham nok under det tilnavn, som inderne selv gav ham: Mahatma. Det betyder "den, der har en stor sjæl". Inderne kalder ham også Gandhiji, "den ærværdige Gandhi".
For Gandhi var religion, politik og socialt arbejde en enhed. Han var meget udogmatisk i sin tro, hvilket gjorde stærkt indtryk på hans landsmænd. Han havde mange tilhængere blandt sine egne, men der var også en del, som ikke brød sig om hans lære, bl.a. fordi han var så liberal.
Gandhis liv
Gandhi blev født i 1869 i Indien inden for bania-kasten. Bania-kasten er en handelsmandskaste, som hører til vaisya'erne (den tredie af Indiens fire overordnede kaster). Gandhi uddannede sig i England som advokat og bosatte sig derefter i Sydafrika i årene 1893-1914. Her kæmpede han for de mange tusinde indiske indvandreres rettigheder i landet. Han støttede briterne både under Boerkrigen og under 1. verdenskrig. Hans første domme for civil ulydighed gjaldt oprør mod de sydafrikanske paslove i 1908.

Efter at have været tilbage i Indien nogle år startede han her i 1919 en civil ulydighedskampagne mod briternes kolonistyre. Begreberne "civil ulydighed" og "ikke-vold" (ahimsa) er uløseligt forbundet med ham og hans oprør mod det britiske styre.

Gandhis sag
Gandhi ville have indisk selvstyre under briternes herredømme. Hans demonstrationer af civil ulydighed bestod ofte i "sit-down"-aktioner, som tit endte med, at mange af demonstranterne blev fængslet og i værste fald blev slået ihjel af politiet. Udøver man ahimsa, finder man sig i selv den grusomste tortur fra fjenden. Ahimsa var for Gandhi dog ikke kun en passiv forsagelse af vold men dækkede også over, at man skulle gøre en aktiv indsats for at beskytte andre levende væsener. Når man f.eks. udøver ahimsa overfor Indiens hellige dyr, koen, slagter man den for det første ikke, og man sørger for det andet for dens velbefindende. Ligeledes; når man udøver ahimsa overfor sin fjende, slår man dels ikke igen, men man gør samtidig en aktiv indsats for at ændre både ham og ens eget syn på ham. Briterne skulle således ændres fra at være en voldelig kolonimagt til at blive en instans for forhandling om Indiens fremtid. Frihed fra angst og frihed fra vrede er tæt tilknyttet ahimsa.

Gandhi er også kendt for sine sultestrejker eller rettere faster. Disse udgjorde et virkningsfuldt middel, når en britisk virksomhed skulle boykottes, en boykot der som regel blev indledt med "sit-down"-strejker. Udover at være en øvelse i selvtugt hos aktivisterne lagde det også pres på briterne, som fik skylden, hvis en fastende døde i deres varetægt. Briterne udviklede hurtigt en modvillig beundring for de stædige, principfaste Gandhi-tilhængere. Tilhængere, der var villige til at gå i døden for deres sag.

En anden mulighed for selvtugt hos den enkelte var at leve i cølibat og i yderste fattigdom. Gandhi udtalte selv, at forsagelse i livet ikke tog noget, men tværtimod tilførte noget: en kraft til at koncentrere sig om det væsentligste i livet.Ritualer

Dagligdagens ritualer
Hvis man en tidlig morgen i Indien kommer ud af sengen og ned til den lokale flod, kan man overvære et andet hinduistisk ritual, der har rødder i den vediske religion. Ritualet udføres af højkaste-mænd. Før solopgang vasker og renser en sådan mand sig i floden. Han udfører desuden nogle åndedrætsøvelser. Lige før solen bryder frem, stiller han sig med ansigtet vendt mod solen og reciterer et berømt mantra, dvs. et helligt vers kaldet Gayatri-mantraet. Det stammer fra den vediske tekst Rig Veda 2.62.10 (se Gayatri-mantraet). Manden reciterer mantraet indtil solen er kommet frem. Herefter løfter han med sine samlede hænder vand op fra floden og ofrer det til solen ved at lade det glide ud over fingrene.

Puja
Den mest almindelige af alle hindu-ceremonier kaldes puja. Ceremonien er en rituel tilbedelse af en guddom, oftest i form af en gudestatue eller et gudebillede. Alle mennesker kan udføre puja. Det er ikke kun for mennesker fra de høje kaster. Puja udføres både i templet og i hjemmet. Det grundlæggende i puja-ritualet er, at guden gennem dagen æres og behandles som en fin gæst.
Fester
Ud over hverdagens ritualer er hindu-traditionens kalender fyldt med fester, hvor forskellige ritualer udføres. Mange af disse fester fejres til ære for guder og gudinder. Fx fejres guden Siva under festen Siva Ratri, festen Krisna Janmasthami er en fødselsdagsfejring for guden Krisna, osv. Typisk fejres disse fester både i templerne og ude i byerne med store optog. Under optogene trækkes guderne på vogne gennem byerne, og ved synet af dem (darsan) velsignes by og mennesker. Festerne sprudler desuden af fyrværkeri, lys og farver.
En af de mest udbredte og populære fester i Indien er Holi. Holi er en forårsfest, der afholdes ved fuldmåne i februar/marts. Festen er knyttet til ønsket om frugtbarhed i årets løb. Under Holi-festen er de almindelige regler for korrekt opførsel sat ud af spil. Uorden hersker: der kastes farvet vand og maling på alle, man møder, der laves bål, synges frække sange og råbes ukvemsord! Dagen derpå er en ny orden dog trådt i kraft: Man tager helt nyt tøj på og besøger familie og venner for at ønske dem glædelig holi (læs mere om

Ingen kommentarer:

Send en kommentar