onsdag den 15. december 2010

USA v/ Thomas, Kasper, Sebastian og Julian

Opgave om USA – Thomas, Kasper, Sebastian og Julian
Richard Gesteland:
Richard Gesteland har mange kultursæt som er interessante for verden. Her er brugt nogen af dem.
Det første som kan beskrive et land er hvordan deres fokus er, om de er handlingsfokuserede eller personfokuserede. USA er handlingsfokuserede bla. fordi de gerne vil have tingene gjort ordentligt og i rigtig rækkefølge. Hvis man kigger på verdensbilledet så er de faktisk meget handlingsfokuserede i forhold til andre verdenslande.
 USA er også meget uformelle, dvs. at de som regel ikke er særlig opmærksomme på status og magt.
USA er også ekspressive hvilket vil sige at de f. eks taler højt, holder øjenkontakt og føler sig pinlig berørt over pauser længere end 2-3 sek.
Richard Lewis:
Richard Lewis skiver og fortæller meget om sprog og hvordan mennesker verden rundt forholder sig til tidsplaner f. eks. arbejdstider, mødetider osv. Han har valgt at kalde de 3 kategorier – Lineær og aktive kulturer, multiaktive kulturer og reaktive kulturer.
USA er her på lineær og aktive kulturer. Det er de fordi at den typiske amerikaner er et meget kontrollerende menneske og der skal være styr på tingene hele tiden. De har som regel en tidsplan som gerne skal følges og deres karriere betyder næsten alt for dem, også må familie liv komme i anden række. De er meget målbevidste og meget kontante i helhed gennem deres liv. Alt i alt er en amerikaner den dag i dag, en meget bevidst og velvidende person som skal have tingene til at flyde lige fra første barneskridt til sidste arbejdsdag.
Edward T. Halls teori:
USA er en lavkontekstkultur, fordi de kommunikerer direkte med verbalt sprog, i stedet for kropsprog som højkontekstkulturer.
USA er ”fast massage” da det er lidt overfladiske kontakter man har og måske ikke længere varende kontakter og det er forholdsvis let at skabe nye kontakter
USA er en monokron kultur, da de holder sig til en ting ad gangen og møder til tiden osv. Ligesom man gør i Danmark
Geert Hofstedes:
USA er øverst på Geert Hofstedes kulturindeks over individualisme. De ligger i den nederste gruppe under magtdistance ligeledes i struktureringsbehov er de i den nederste gruppe. USA er et af de mest maskuline lande.
Høj individualisme
Da USA er øverst på individualisme indekset, tænker de meget i ”jeg-form” frem for ”vi-form”. Man kan selvfølgelig ikke sige dette om alle amerikanere, men landet i sin helhed tænker meget i ”jeg-form”. I en individualistisk kultur forventes det enkelte individ at tage vare på sig selv og sin familie, det ses også i USA’s sundheds- og skolesystem. De skal selv betale deres skole og deres sygehus besøg, selv de mest almene undersøgelser skal de selv betale til, til gengæld skal de betale meget lidt i SKAT.
Lille magtdistance
Som de fleste lande i vesten er USA et land med lav magtdistance, dvs. at samfundet ikke ønsker uligheder mellem menneskerne i samfundet og at uligheder bør være på et minimum. Folk behandler hinanden som lige mennesker, uanset køn, stilling, alder osv. Det er tilladt at være uenig med sin chef, elever og lærere deltager aktivt i undervisningen og kan diskutere i timerne.
Lille struktureringsbehov
USA tager mere afslappet på tingene og er klar til at tage risici. De tager dagen og tingene som de kommer, de har ikke regler for alt, og hvis reglerne er for vanskelige at overholde, bliver de bare ændret. Det er normalt at protestere mod statsmagten, og de mener ligeledes at ingen bør kunne forfølges pga. sin tro, dog vil jeg gerne fremhæve at efter terrorangrebene i 2001, blev adskillige muslimer forfulgt og der blev lavet hærværk mod bl.a. moskeer og deres skoler. Dette har dog ikke noget at gøre med deres kultur, men mere om deres grundlov og at det var terror.
Hans Gullestrup kulturdimensioner:
·         Sociale institutioner: I USA har man demokrati.
·         Politiske institutioner: I USA er der demokrati, dvs. alle er lige og har lige menneskelige rettigheder. Præsidenten er den øverste chef, men man har delstater hvor guvernørerne bestemmer f.eks. om der skal være dødsstraf i staten. Man har en kongres, som består af senatet og repræsentanternes hus, hvor alle love skal igennem før de kan blive vedtaget som lov.
·         Religion: I USA er der alle religioner i verden. Og alle har ret til at udøve sin religion.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar